Start
Uppåt
Företaget
Kontakta oss
Produkter
Partners

 

 

 

Systemutveckling

Vi erbjuder att utveckla delar av eller färdiga lösningar.

Vi hjälper till med utveckling i interna produkter eller produkter Ni sedan säljer vidare.

Mjukvara
Vi arbetar i moderna verktyg vilket gör att utvecklingstiden minskar.
Produkter/språk vi använder
Delphi, Visual c++, Visual Basic, Java, C#
SQL-databaser
 
Paketering av mjukvara
Vi kan paketera produkten i installationsprogram som sedan gör installationen hos kund enkel och smidig.
 
Användarmanualer
Vi kan producera färdiga handböcker till såväl slutkund som underlag för vidare beabetning.
 
Utbildning
Vi erbjuder även att utbilda dels er egen personal men även utbilda era kunder i produkten
 
Support
Vi kan erbjuda dels support till er egen personal men även ta emot och hjälpa slutkunden direkt
 

Skicka e-post till webb@bjasystem.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
2008 © BJA System Solutions AB. Senast ändrad: 25 juli 2008.